»حدیث روز:
قرآن در کلام حضرت امام (ره)

قرآن در کلام حضرت امام (ره)

قران بزرگترين نسخه نجات دهنده بشر ازجميع قيودي است كه برپاي و دست و قلب و عقل او پيچيده است و او را بسوي فنا و نيستي و بردگي و بندگي طاغوتيان مي كشاند با مراجعه به اين كتاب مقدس ، مي توان جميع انحرافات فكري و اعتقادي و عملي مسلمين راكه بوسيله بيگانگان مفسد و مغرض و حكام جور و يا جهل خود مسلمانها و يا هر عامل و موجب ديگر در طول تاريخ پديد آمده و مي آيد تشخيص داد و راه درست را باز شناخت ؛ بعبارتي بايد درمان جميع دردها و اصلاح همه مفاسد و وصول به همه سعادات را از قران خواست و همين است راهي كه پيغمبراكرم(ص) براي رهايي از گرفتاريها وسختيها نشان داده و فرموده است: آنگاه كه انواع بلا و شدت و سختي، مانند پاره هاي شب سياه در هم آميخت وشما را فرا گرفت به قران چنگ زنيد و به آن پناه بريد سپس فرمود: قران راهنماست؛ به بهترين راه دلالت و هدايت مي كند” خود قران نيز همين حقيقت را اعلام مي كند: إنّ هذا القران يهدي للّتي هي اقوَم…  يعني به راستي اين قران به راه وروش راست تر و استوارتر راهنمايي مي كند”.آري راست ترين و درست ترين راه تزكيه نفس و تهذيب اخلاق و راه اصلاح فرد و جامعه، راه تأمين سعادت دنيا و آخرت را بايد از قران آموخت.چون اين سند جاودانگي اسلام ، در آفاق فكر و انديشه بشري مي درخشد و مشعلي است كه بر تارك دين بلند حضرت محمد(ص) همواره فروزان است و فروزان خواهد بود.اين اعجاز جهاني و جاودانگي منشور الهي روشني است كه انوار آن ،همسان و همانند نور خورشيد، در همه اعصار و قرون و هميشه و تا جاودان، براي ادامه حيات و تأمين سعادت مردم، از هر طبقه، ضروري است؛ چون در ان شالوده و اساس آنچه براي هدايت مردمان لازم است امده است. در اين كتاب سراپا اعجاز،اصول اعتقادات و نيز روابط انسان و خدا و راههاي استحكام اين رابطه را با گفتاري به نرمي آبهاي زلال جويباران زمزمه گر،و به استواري كوههاي ايستاده و استوار، جذاب و شيوا و محكم،بيان مي كند و راه و رسم و معاشرت را مي آموزد و داراي اعجاز هاي علمي فراواني است…

اين كتاب مبين ،در اوج فصاحت و بلاغت بي نظير،در اسلوب و شيوه هم بي مانند است و اين ممتاز و يگانه بودن، نتيجه ي ويژگي زبان و بيان و اسلوب قران است. آري قران درياي بيكرانه دانش و بينش است و جامعه اي كه پيوند ناگسستني با آن دارد همواره از لغزشها و انحرافات بدور خواهد ماندچون هركس اين كتاب عظيم را فرا روي خود قرار دهد رهنماي او بسوي بهشت است و حافظ و نگهدار آن خداست كه مي فرمايد: اِنّ نحنُ نزّلنا الذّكر وانّا لهُ لحافظون يعني به درستي كه ما ذكر(قران) را نازل كرديم و هر آينه ما خود نگهدار آن خواهيم بود.

بدون ترديد اين معجزه دين اسلام، سنگ زيرين تفكر و انديشه، مرجع مهم و سند كرامت و شرافت انسان هاست و بمثابه چشمه سار صاف وزلالي است كه نيك سيرتان و آگاهان از معارف بيكران آن ،دلهاي تفتيده را سيراب مي كنند و همانند مشعل فروزان و جاودانه اي است بر معبر تاريخ بشريت كه در تاريكزار هستي انسان در سده هاي دراز،انبوه انبوه انسان هاي سرگشته را به مقصد اعلي و مقصود والا رهنمون گشته است و اين جاودانه فروزندگي قران مجيد در سوره ابراهيم ‹‹آيه يك ›› چنين تبيين شده است:

‹‹الـــر انزلناه اليك لتخرج الناس من الظّلمات الي النّور…››

در اينجا به اين مقدمه مختصر بسنده كنيم و شمه اي نيزديدگاههاي حضرت امام خميني (ره)  را در قالب كلمات وجملات قصاردر راستاي تبيين ارزش و اهميت اين كتاب عظيم كه بارها و بطور مكرر از شناخت و تدبر و تعقل و تعمق در مورد خود سخن بميان آورده و با تـأكيد ، آدمي را به كشف و شناخت خودش دعوت مي كند، ذكر نماييم؛گرچه هر چه گفتيم و هر آنچه گفته اند وخواهند گفت همانند برداشتن قطره اي از اقيانوس بيكران است و كسي را ياراي سخن گفتن در باب ومنزلت اين ذكر خدايي نيست و هركسي به فراخور حال و توان خويش بهره اي مي برد… بايد به قران پناه برد… افرادي همچون ‹گلادستون و ناپلئون و… به ملت خود هشدارمي دهند كه “اگر مسلمين به قران عمل كنند ديگر ما نمي توانيم آنها را تحت استعمار وسلطه خود در آوريم و اين در حالي است كه خود قران كريم هادي بودنش را به انسانها گوشزد مي كند و پيامبر گرامي اسلام مي فرمايد به قران چنگ بزنيد و به آن پناه ببريد وعلي (ع) مي فرمايد: “هان بدانيد اين قران پناه دهنده اي است كه خيانت نمي ورزد و راهنمايي است كه گمراه نمي كند و سخنگويي است كه دروغ نمي گويد”.و در وصيتش به امامين حسنين مي گويد: “خدا را درباره قران، كه ديگران در عمل به آن از شما پيشي نگيرند” اين سخن نشان دهنده اهميت و ارزش والاي قران و ضرورت كشف و شناخت وعمل بدان مي باشد.چون حقيقتاً قران مجيد،درياي بدون ساحل قانون، اصول، علم ودانش است

*اگر قرآن نبود ، باب معرفت الله بسته بود إلي الابَد.

* قرآن كتاب انسان سازي است ، مكتب اسلام مكتب انسان سازي است ، انسان به همه ابعاد.

* اين قرآن است كه هدايت مي كند ما را به مقاصد عاليه اي كه در باطن ذاتمان توجه به او هست ، و خودمان نمي دانيم.

* از انس با قرآن كريم ، اين صحيفه الهي و كتاب هدايت ، غفلت نورزند ؛ كه مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طول تاريخ (گذشته و آينده) ، ازبركات سر شار اين كتاب مقدس است.

* تدريس قرآن _ در هر رشته اي از آن _را محطّ نظر به مقصد اعلاي خود قرار دهيد.

* هر مقداري كه شما عمل كرديد به قرآن ، زير پرچمش رفتيد.پرچم قرآن اين نيست كه پرچم هاي ديگران هستند ، پرچم قرآن عمل به قرآن است.

* مبادا قرآن مقدس و آيين نجات بخش اسلام را ، بامكتب هاي غلط و منحرف كننده اي كه از فكر بشر تراوش كرده است ، خلط نماييد.

* هيچ مكتبي بالاتر از قرآن نيست.

* آنچه مهم است اين است كه مسلمين به اسلام و قرآن عمل كنند . اسلام همه مسائلي را كه مربوط به زندگي بشر در دنيا و آخرت است ، و آنچه را مربوط به رشد و تربيت انسان و ارزش انسان است ، داراست.

* قرآن بايد در تمام شئون زندگي ما حاضر باشد.

* اين كتاب و اين سفره گسترده در شرق و غرب ، و از زمان وحي تا قيامت ، كتابي است كه تمام بشر: عامي ، عالم ، فيلسوف ، عارف ، فقيه ، همه از او استفاده مي كنند.

* قرآن كتاب انسان سازي است ، كتاب انسان متحرك است ، كتاب آدم است ، و كتابي است كه آدمي كه بايد از اينجا تا آخر دنيا و تا آخر مراتب حركت بكند [راه مي برد] .

* جوانان عزيزم كه چشم اميد من به شماست : با يك دست قرآن را وبا دست ديگر سلاح را برگيريد ، و چنان از حيثيّت و شرافت خود دفاع كنيد ، كه قدرت تفكر توطئه عليه خود را ، از آنان سلب نماييد.

* قرآن كريم كه به همه ما و به همه بشر حق دارد ، سزاوار است كه ما در راه او فداكاري كنيم.

* مشكل بزرگ مسلمين اين است كه قرآن كريم را كنار گذاشته اند ، و تحت لواي ديگران درآمده اند.

* هر چه در راه خدا بدهيم ، و هر چه در راه قرآن بدهيم فخر ماست ، افتخارماست ، راه حق است.

* قرآن كريم پناه همه ماست .

قرآن در کلام امام خميني (ره)بر حسب موضوع

**قرآن و اسلام
۱- قرآن، طرح جامع مکتب اسلام است.
۲- اسلام و “قرآن مجيد” ما را پيروزکرد.
۳- ما همه تابع قرآن کريم و تابع موازين اسلام هستيم.
۴- ما همه مي‌خواهيم تابع قرآن کريم و اسلام عزيز باشيم،‌قرآن و اسلام‌ زيز همه چيز ما را اداره مي‌کند.
۵- قرآن و اسلام، مهجور و مظلوم است.
۶- پشتوانه‌ي همه‌ي شما اسلام و قرآن است.
۷- اسلام و قرآن کريم آمده‌اند که انسان را با همه‌ي ابعادي که دارد بسازند و تربيت کنند.
۸- بزرگان ما در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کريم کشته شدند و فداکاري‌ها کردند تا توانستند اسلام را تا امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند.
۹- ما براي آن نهضت کرديم که قوانين اسلام و قوانين قرآن در کشور ما حکومت کند.
۱۰- شما براي اسلام قيام کرديد و پشتيبان شما اسلام است و کسي که پشتيبان او قرآن و اسلام باشد پيروز است.

 

 

نظر بدهید!!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس